Oferta

Szukaj

 Regulamin świadczenia usług sklepu Komon.pl

I

Komon.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Leszek Komoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych Leszek Komoń z siedzibą: Turów 235, 21-302 Kąkolewnica, NIP: 5380010549, Regon: 030104495 wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie komon.pl

II

Komon.pl jest internetowym sklepem za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać ciągniki, maszyny rolnicze oraz części zamienne.

III

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem komon.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce internet explorer , mozilla firefox, gogle chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiedni skonfigurowanej przeglądarce.

IV

 1. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję” . Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibę komon.pl bez dodatkowej opłaty.

 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma meil bądź wiadomość sms ( zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcia zamówienia.

V

 1. Zamawiający- konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowego w pkt 1 niniejszego paragrafu zamawiający- konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a komon.pl zwraca na rachunek bankowy zamawiającego-konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

VI

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek komon.pl który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, komon.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku zamówionego a nie wadliwego towaru komon.pl informuje o tym zamawiającego meilem bądź telefonicznie. Wedle wyboru zamawiającego- uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie wybrany przez zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi komon.pl.